Home

Nyumba ya Tsogolo VZW Malawi

Huis van de toekomst

Wat doen we?

De vereniging heeft als doel financiering te voorzien door middel van fondenswerving voor het project Nyumba ya Tsogolo (company LTD.). Nyumba ya Tsogolo is een lokale NGO, gevestigd in Liwonde, Malawi, opgericht door Willard Amadu en Tulay De Cock.


Wie willen we helpen?

De organisatie heeft als doel de straatkinderen een tweede kans te bieden, door middel van het aanbieden van onderwijs, pedagogische ondersteuning aan families van deze kinderen en het voorzien in psychosociale activiteiten


Wie willen we bereiken?

We zijn op zoek naar mensen die zich willen engageren om het project (vanuit Belgïe) structureel mee te helpen opbouwen. Daarvoor roepen we op om giften te doen, als vrijwilliger mee te helpen bij diverse activiteiten of zelf acties op poten te zetten.


Wat kan jij doen?

- Doe een gift via het rekeningnummer

    BE60 3631 9422 6170

- Contacteer ons via facebook als je zelf een leuk idee hebt!

- Vul ons steunformulier in!

spel
sport
hipsters
koken
kasteel
HUIS

Volg ons gerust op Instagram of facebook om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en evenementen!

Copyright @ All Rights Reserved